สวัสดีปีใหม่ 2553 ครับ!


ทุกคนรู้กันใช่มั้ยว่า ปีนี้เป็นปีพุทธศักราช 2553 หรือก็คือคริสตศักราช 2010 นั่นเอง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักการนับปีในแบบอื่นๆ รู้มั้ยว่าในโลกเรายังมีปฏิทินอีกหลายแบบ ที่ต่างก็มีวิธีนับปีแตกต่างกันออกไป ถ้าสนใจแล้วล่ะก็ เรามาเรียนรู้การนับปีในแบบอื่นๆกันเถอะ!

ปฏิทินไทย

ปฏิทินสุริยคติไทย คือปฏิทินอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นระบบปฏิทินสุริยคติอ้างวันเดือนปีตรงตามปฏิทินเกรกอเรียนที่มีจำนวนวัน 365 หรือ 366 วันในแต่ละปี โดยปรับเปลี่ยนจากปฏิทินจันทรคติไทยเดิมเมื่อ .ศ. 2431 (จุลศักราช 1240) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดือนในภาษาไทยทั้งสิบสองในปฏิทินตั้งชื่อโดยกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ

ในปฏิทินไทยจะมีการแสดงปีปฏิทินสุริยคติไทยเป็นหลักแสดงในรูปแบบปีพุทธศักราช และในหลายปฏิทินมักจะมีการแสดงวันพระ วันข้างขึ้น ข้างแรม ปีจีน และคริสต์ศักราชควบคู่ กันไป ในปฏิทินปัจจุบัน ระยะห่างระหว่างปีคริสต์ศักราชกับปีพุทธศักราชจะต่างกัน 543 ปี (ซึ่งปี พ.ศ. 2543 จะตรงกับปี ค.ศ. 2000 พอดี)


รัตนโกสนทรศก ตัวย่อคือ .. คือ รูปแบบของศักราช บอกปีชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นปีแรก โดยปีรัตนโกสินทรศก 1 เทียบกับปี พ.ศ. 2325 รัตนโกสนทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อปี จุลศักราช 1250 (เทียบเท่า .ศ. 2431) และวันเริ่มต้นปี คือวันที่ 1 เมษายน จนกระทั